Granty na organizację zajęć wakacyjnych dla dzieci!!!

Do 15 maja trwa nabór wniosków w programie „Wakacyjna AktywAKCJA". Szkoły podstawowe, jednostki kultury, ochotnicze straże pożarne oraz koła gospodyń wiejskich mogą zdobyć granty na organizację zajęć w trakcie przerwy wakacyjnej. Do podziału jest 500 tys. zł.

Wnioski mogą składać m.in.: szkoły podstawowe, jednostki ochotniczej straży pożarnej, domy dziecka, świetlice środowiskowe, biblioteki, domy kultury, placówki oświatowe i opiekuńcze oraz koła gospodyń wiejskich, a także organizacje pozarządowe. Dofinansowane będą lokalne działania skierowane do dzieci i młodzieży. W sumie fundacja rozdysponuje 100 grantów po 5000 zł każdy.

Więcej informacji na stronie: https://fundacjapfr.pl/wakacyjna_aktywakcja.html

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 20 maja 2024r. godz. 10:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Rozpatrywanie pism skierowanych do Komisji.
2. Sprawy bieżące.
3. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji

Roman Łuczak

nr

plakat orkiestry jpg