WEŹ UDZIAŁ W SPOTKANIU Z LGD STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DORZECZA ZGŁOWIACZKI

Plakat

plakat noc muzeum 2024rjpg

Do 10 tys. zł dla KGW na działania ekologiczne; ruszył nabór wniosków!!!!

Do 10 tys. zł mogą otrzymać Koła Gospodyń Wiejskich w programie grantowym „Eko-gospodyni". Dofinansowanie można pozyskać na działania związane z edukacją ekologiczną i promocją postaw proekologicznych w lokalnym środowisku. Maksymalna wysokość grantu to 10 tys. zł. W sumie do rozdysponowania w programie jest 100 tys. zł. 

Jak podano w regulaminie, środki można przeznaczyć m.in. na organizację warsztatów ekologicznych i przyrodniczych oraz szkoleń z zakresu edukacji ekologicznej. Dofinansowane mogą być też działania mające na celu dbałość o lokalne środowisko naturalne np. sadzenie lasu, sprzątanie terenów zielonych czy działania dotyczące eko-upraw.

Więcej informacji o konkursie: https://www.pomaganie-krzepi.pl/generator/wnioski.html?formularzID=30

Granty na organizację zajęć wakacyjnych dla dzieci!!!

Do 15 maja trwa nabór wniosków w programie „Wakacyjna AktywAKCJA". Szkoły podstawowe, jednostki kultury, ochotnicze straże pożarne oraz koła gospodyń wiejskich mogą zdobyć granty na organizację zajęć w trakcie przerwy wakacyjnej. Do podziału jest 500 tys. zł.

Wnioski mogą składać m.in.: szkoły podstawowe, jednostki ochotniczej straży pożarnej, domy dziecka, świetlice środowiskowe, biblioteki, domy kultury, placówki oświatowe i opiekuńcze oraz koła gospodyń wiejskich, a także organizacje pozarządowe. Dofinansowane będą lokalne działania skierowane do dzieci i młodzieży. W sumie fundacja rozdysponuje 100 grantów po 5000 zł każdy.

Więcej informacji na stronie: https://fundacjapfr.pl/wakacyjna_aktywakcja.html

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 20 maja 2024r. godz. 10:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Rozpatrywanie pism skierowanych do Komisji.
2. Sprawy bieżące.
3. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji

Roman Łuczak