Wojewoda Kujawsko-Pomorski zaprasza rolników i mieszkańców wsi na na spotkania powiatowe pn. "Razem dla Kujaw i Pomorza". Spotkanie odbędzie się 25 stycznia o godz.13 w Szkołe Podstawowej w Boniewie, ul. Szkolna 32.

Zaproszenie-Boniewo

Zaproszenie-agenda-spotkania

 

            Wszystkim rolnikom przypominamy o możliwości odzyskania części pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej. Aby otrzymać zwrot podatku należy złożyć odpowiedni wniosek:

  1. W terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r., wykaz tych faktur, oświadczenie przedsiębiorcy oraz, jeśli rolnik jest hodowcą bydła, dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARiMR z informacją o liczbie DJP bydła.
  2. W terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r., wykaz tych faktur, oświadczenie przedsiębiorcy oraz, jeśli rolnik jest hodowcą bydła, dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARiMR z informacją o liczbie DJP bydła.

W przypadku dzierżawienia gruntów należy do wniosku dołączyć umowę dzierżawy.

W roku 2019 stawka zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wyniesie 1,00 zł na litr oleju napędowego. Stawka umożliwi zwrot w 2019 roku producentom rolnym 100,00 zł na każdy hektar użytków rolnych.

Limit zwrotu podatku w 2019 r. wynosić będzie sumę:
stawki zwrotu podatku na 1 litr * 100 * ilość ha użytków rolnych

stawki zwrotu podatku na 1 litr * 30 * średnia roczna liczba DJP* bydła za 2018 rok

*(DJP – duża jednostka przeliczeniowa bydła)

 

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1 - 30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

wyłącznie przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dostępny jest stronie internetowej tut. urzędu oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl), a także udostępniony w urzędzie gminy.

Wzór wniosku

 

Z wielkim smutkiem i krzykiem niezrozumienia i sprzeciwu dla tego co się stało żegnamy

ś. p.

Pawła Adamowicza

Prezydenta Gdańska - miasta Solidarności.

Był dobrym człowiekiem, wybitnym samorządowcem.

Spoczywaj w pokoju!

Pogrążonej w żałobie rodzinie, mieszkańcom Gdańska i wszystkim,

którym Paweł Adamowicz był bliski wyrazy współczucia składają

      Piotr Całbecki                             Mikołaj Bogdanowicz                                Ryszard Bober

                        Marszałek Województwa                Wojewoda Kujawsko-Pomorski            Przewodniczący Sejmiku Województwa

                                                       

 

prezydenci miast, starostowie powiatów, burmistrzowie i wójtowie gmin, przewodniczący

i radni samorządów wszystkich szczebli województwa kujawsko-pomorskiego.

Znamy już szczegóły III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory”. Będzie on poświęcony ogólnej wiedzy dotyczącej prawa wyborczego.

Konkurs, organizowany przez Państwową Komisję Wyborczą i Krajowe Biuro Wyborcze, jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego -  propagowania idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym.

Chętni uczniowie szkół mogą zgłaszać się do udziału w konkursie za pośrednictwem dyrektora swojej szkoły do 31 stycznia 2019 roku. 26 lutego br. o godzinie 12.00 odbędzie się szkolny etap Konkursu – test wyboru, składający się z 25 pytań.  Zakres tematyczny pytań obejmować będzie wszystkie działy Kodeksu wyborczego.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę konkursu pod adresem https://wybieramwybory.pl/konkurs/informacje_1

Kominiarz 1544518743