Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 14 stycznia 2019r. godz. 15:00 na sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Omówienie stawek czynszu za lokale.
2. Zmiany statutu Sołectw.
3. Sprawy bieżące .

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący
Komisji Obywatelskiej
i Ochrony Środowiska

Ewa Kwiatkowska

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 14 stycznia 2019r. godz. 14:00 na sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Omówienie stawek czynszu za lokale.
2. Sprawy bieżące.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów

Grzegorz Makowiecki

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 14 stycznia 2019r. godz. 14:00 na sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Opracowanie planu pracy na rok 2019.
2. Sprawy bieżące .

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Tomasz Łuczak

BIP 20190108 120918 001

BIP 20190108 120918 002

 

1

2b

3