Link do Sesji Rady Miasta w Chodczu

https://www.youtube.com/channel/UCl2gFfWOq-hsa5_mL-_51BQ/live

Chodecz,  dnia  13.11.2018r.

BR. 0002.48.2018

Pani/Pan

……………………………………

…………………………………...

 

Chodecz dnia  15.11.2018r.

BR.0002.1.2018

Pani/Pan

..........................................

...........................................

 

11 Listopada Święto Niepodległości

Program obchodów...

Posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 06 listopada 2018r. godzina 10:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu.

Przewidywany porządek posiedzenia:

1. Informacja o największych osiągnięciach kulturalnych i sportowych w 2018 roku.
2. Zapoznanie z wynikami egzaminów końcowych w Szkole Podstawowej w Chodczu oraz innych osiągnięciach w nauce.
3. Sprawy bieżące.

Proszę o udział w posiedzeniu komisji.

Przewodniczący Komisji Oświaty,
Zdrowia, Kultury i Sportu

Jerzy Stempczyński