Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Toruniu informuje, że z dniem 19 września 2018 r. rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

 

Szczegóły naboru

 

Program CZYSTE POWIETRZE HARMONOGRAM SZKOLEŃ W GMINACH

Ogłoszenie o naborze wniosków 1/2018/PG

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (zamiennie: LGD) informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Numer konkursu LGD: 1/2018/PG

TYP PROJEKTU: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy)
i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

Ogłoszenie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodczu zwraca się z prośbą o pomoc rzeczową dla osoby potrzebującej mieszkańca naszej Gminy.

Potrzebne są:

1. kuchnia gazowa

2. lodówka

3. zasłony, firany, pościel

4. dywan, wykładzina lub gumolit

5. meble kuchenne lub szafki kuchenne

6. wersalka

Jeśli ktokolwiek posiada wyżej wymienione rzeczy i może je nieodpłatnie przekazać tej osobie prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym tut. OPS-u – Marleną Zielińską tel. 784-906-431 w godz. Od 8.oo do 11.oo od poniedziałku do piątku. Zbiórka darów potrwa do dnia 14 września 2018r.

 

 

l4

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na Dni otwarte w Żłobku Samorządowym w Chodczu, które odbędą się dnia 11.04.2018 roku od godziny 15.00.
Tego dnia będzie można zobaczyć nasz Żłobek od środka, porozmawiać z personelem, a także posłuchać obecnych uczestników projektu pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobka w Chodczu" współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, o korzyściach z udziału w projekcie.

Serdecznie zapraszamy!!!