Ogłoszenie o Konkursie pn. Najbardziej zadbane podwórko w Gminie Chodecz w 2023 roku”

1. Organizator konkursu: Spółdzielnia Socjalna Chodecka Zieleń Gminna

2. Przedmiot konkursu:

Wybranie najbardziej zadbanego podwórka na terenie Miasta i Gminy Chodecz w zakresie czystości i nasadzeń w 2023 roku.

3. Cel konkursu:

Celem konkursu jest zintegrowanie mieszkańców z sąsiedztwa w ramach wspólnych działań na rzecz poprawy porządku i estetyki w obrębie własnego sąsiedztwa, jak również kształtowanie postaw ekologicznych.

 3. Regulamin konkursu:

 • Uczestnikami mogą być osoby pełnoletnie, posiadające ogródek na terenie Miasta i Gminy Chodecz.
 • W konkursie mogą brać udział obiekty zgłoszone przez osoby indywidualne (mieszkańców) lub zorganizowane grupy mieszkańców np. wspólnotę mieszkaniową itp.
 • Z udziału w konkursie wykluczone są działki rekreacyjne.
 • Obowiązuje zasada: 1 obiekt – 1 wniosek.
 • Przystępując do konkursu, uczestnik przyjmuje wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora na potrzeby konkursu, w tym na publikowanie imienia i nazwiska, zdjęć ogródka przydomowego i przekazanie praw autorskich ww. zdjęć na rzecz organizatora konkursu,
 • Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu i złożyć go osobiście do dnia 06 sierpnia 2023 r. do godz. 23:59 w Urzędzie Miasta i Gminy Chodecz pok. 17A lub drogą mailową (podpisane dokumenty w formie skanów) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

4. Rozstrzygnięcie konkursu:

 • Oceny ogrodów dokona powołana Komisja Konkursowa,
 • Komisja dokona oględzin zgłoszonych obiektów w terenie. O wizycie Komisji konkursowej właściciele zgłoszonych do konkursu obiektów zostaną powiadomieni na minimum 2 dni przed jej datą.

 

5. Kryteria oceny:

 • Czystość panująca na podwórku/posesji – 0-5 pkt,
 • Występowanie roślinności kwitnącej – 0-5 pkt,
 • Trawniki i ich utrzymanie – 0-5 pkt,
 • Estetyka i stan techniczny ogrodzenia – 0-5 pkt,
 • Ciekawe rozwiązanie zagospodarowania – 0-5 pkt,
 • Urządzenie części wypoczynkowej – 0-5 pkt.

 

6. Nagrody:

Zwycięzca otrzyma bon o wartości 1 000 zł do wybranego sklepu ogrodniczego.


7. Harmonogram konkursu:

 • 07.2023 r.- ogłoszenie konkursu,
 • Od 14.07.- 06.08.2023 r.- przyjmowanie zgłoszeń,
 • Od 07-25.08.2023 r.- ocena uczestników konkursu,
 • Do 31.08.2023 r.- ogłoszenie wyników i wręczenie nagrody.

REGULAMIN

Formularz zgłoszeniowy