Переклад з польської мови на українську мову:

Інформаційна клаузула щодо обробки персональних даних громадян України у
зв’язку з присвоєнням номера PESEL та веденням міністром з питань інформатизації
реєстру громадян України

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych obywateli Ukrainy w związku
z nadaniem numeru PESEL oraz prowadzeniem przez ministra właściwego ds. informatyzacji rejestru
obywateli Ukrainy

Klauzula Informacyjna - System Monitoringu Wizyjnego Miasta Chodecz