Harmonogram wywozu odpadów na II półrocze 2024 roku.

Harmonogram Chodecz Rejon 1

Harmonogram Chodecz Rejon 2

Harmonogram Chodecz Rejon 3

Harmonogram Chodecz Rejon 4

 

Nowa stawka opłaty ryczałtowej od domku na nieruchomości lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe na rok 2024

Burmistrz Chodcza zawiadamia, że zgodnie z uchwałą nr LXIII/443/24 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 11 kwietnia 2024r. obowiązuje nowa stawka opłaty ryczałtowej od domku na nieruchomości lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe na rok 2024, która wynosi:
267,80 zł – w przypadku segregacji odpadów;
• w przypadku, gdy właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniesie 2-krotność stawki za odpady segregowane tj.
535,60 zł.

Uwaga !!!

Zmiana rachunku bankowego do wpłat za odpady komunalne.

Nowy rachunek bankowy :

Bank Millenium 68 1160 2202 0000 0006 0494 5415

- termin płatności nie uległ zmianie
-
w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
-
właściciele nieruchomości, którzy dokonali wpłaty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2024 w oparciu o wcześniej obowiązującą stawkę opłaty, zobowiązani są dokonać dopłaty wynikającej z podwyższenia stawki.