Informacja - Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego

W związku z objęciem terenu gminy Chodecz niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym jakim jest susza, za pośrednictwem sołtysów zostaną rozdysponowane wnioski o oszacowanie powstałych strat w uprawach rolniczych. Zależy nam na czasie, a także aby każdy kto został poszkodowany mógł w terminie złożyć stosowny wniosek i otrzymać protokół, który będzie jednym z dokumentów, który umożliwi Wam uzyskanie pomocy finansowej. Poza sołtysami, wnioski będą również dostępne w budynku Urzędu Miasta i Gminy w pokoju nr 17A, 2, 4.
Proszę pamiętać aby wpisać wszystkie uprawy, które zgłaszaliście Państwo w płatnościach obszarowych do ARiMR, tak aby były one zgodne co do ara.
Ponadto, informujemy, że producent rolny nadal zobowiązany jest do złożenia wniosku o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy tak jak to miało miejsce od 2020 r. za pośrednictwem aplikacji „zgłoś szkodę rolniczą”, ponieważ metoda ta w połączeniu z najnowocześniejszymi dostępnymi metodami opartymi o system radarów meteorologicznych i teledetekcji satelitarnej oraz szacowaniem strat przez samego rolnika zapewnia największą możliwą dokładność i obiektywność pomiarów.

UWAGA!

Jeżeli Gminna Komisja nie oszacuje szkód, a rolnik złoży wniosek w aplikacji otrzyma protokół. Natomiast samo oszacowanie szkód przez Gminną Komisję nie pozwoli na wygenerowanie protokołów.
Druki wniosków można pobrać poniżej lub są one również dostępne w formie papierowej w siedzibie Urzędu czynnego w godz. 7:30 – 15:30. Szczegółowych informacji udziela Pan Wojciech Koziński pok. 17A tel. 54 284 80 70 wew. 21.

Wniosek - susza 2023.pdf

Wniosek - susza 2023.doc