Informacja w sprawie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Burmistrz Chodcza informuje, że w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2023r. należy składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej (w godzinach urzędowania) w pokoju nr 8 (KASA).
Zwrot podatku akcyzowego przysługuje w tym półroczu również na świnie w ilości 4 litry/1 szt. oraz na owce, kozy i konie w ilości 40 litrów/1 DJP. Do wniosku należy dołączyć informację wydaną przez kierownika biura powiatowego ARMiR o liczbie DJP świń, owiec i kóz (nie dotyczy koni).

W II terminie składania wniosków (1-31 sierpnia 2023 r.) stawka zwrotu podatku wynosi:
2 zł/1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – do wysokości niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło;
1,20 zł/1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. – na utrzymywane świnie owce, kozy i konie;
2 zł/1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – do wysokości niewykorzystanego limitu z wynikającego z faktur zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. – na utrzymywane świnie owce, kozy i konie.