pl

 

Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Toruniu odbyło się wręczenie promes samorządowcom z dawnych województw toruńskiego i włocławskiego – dotyczących VI edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych dla gmin popegeerowskich oraz II edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Miasto i Gmina Chodecz otrzymała promesy w kwocie prawie 3 mln zł na realizację łącznie 4 inwestycji:

1) „Renowacja budynku mieszkalnego w Strzyżkach” - W ramach inwestycji zaplanowano wymianę pokrycia dachowego na blachodachówkę wraz z wymianą części więźby dachowej. - obróbki blacharskie.
Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 155.000,00
Kwota przyznanych środków (w PLN): 150.000,00

2) „Renowacja budynku mieszkalnego przy ul. Kaliskiej 5 w Chodczu wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Chodecz” - W ramach inwestycji zaplanowano: - odnowienie istniejącej elewacji obiektu z uzupełnieniem braków w tynkach, - wymiana stolarki okiennej, - wymiana stolarki drzwiowej, - wymiana pokrycia dachowego na blachodachówkę, - wymiana części więźby dachowej, - obróbki blacharskie.
Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 310.000,00
Kwota przyznanych środków (w PLN): 300.000,00

3) „Budowa wielopokoleniowego placu rekreacji w Chodczu” – w ramach inwestycji planuje się stworzenie przestrzeni publicznej ogólnodostępnej dla mieszkańców Gminy w każdym wieku - zarówno dzieci, młodzieży jak i seniorów, poprzez: - budowę tężni, - montaż elementów placu zabaw (tyrolka, huśtawka, zestaw sprawnościowy), - montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, - montaż drewnianej altany z zadaszeniem ze stolikiem i ławkami, - montaż ławeczek, koszy na śmieci, stojaków na rower, - wykonanie nowych nasadzeń.
Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 515.000,00
Kwota przyznanych środków (w PLN): 500.000,00

4) „Remont i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Chodecz" - w ramach zadania planuje się remont i przebudowę ok 3 km dróg gminnych. Remont będzie obejmował utwardzenie kruszywem a przebudowa - wykonanie nowych nawierzchni asfaltowych na drogach gruntowych. W ramach zadania zostaną wykonane nowe przepusty, oznakowanie pionowe i poziome, odwodnienie.
Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 2.050.000,00
Kwota przyznanych środków (w PLN): 2.000.000,00

 20231003_073029_1.jpg

20231003_073045_1.jpg

20231003_072955_1.jpg

20231003_073013_1.jpg