Raport z konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Chodecz na lata 2024-2030"

Raport z konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Chodecz na lata 2024-2030"