W imieniu Starosty Włocławskiego oraz wykonawcy informujemy o planowanym wprowadzeniu czasowej zmiany organizacji ruchu przy przebudowie drogi powiatowej nr 2929C Osiecz Wielki - Chodecz od km 10+250 do km 10+475 - w ramach zadnia „Przebudowa dróg powiatowych nr: 2920C, 2929C oraz 2935C, z podziałem na 3 części"
 
Planowany termin - 02.02.2024r. - 31.12.2024r. wg. zatwierdzenia nr K.7120.071.2023 z dnia 07.06.2023r.