1

Umowa na kolejny odcinek drogi wojewódzkiej nr 269 podpisana!

Informujemy, że dnia 6 lutego, z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego, podpisano umowę z wykonawcą robót na przebudowę odcinka DW 269 na odcinku od Woli Adamowej do Chocenia. Długość odcinka objęta umową to 2,908 km.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje wzmocnienie nośności jezdni i przywrócenie jej standardowych 6 metrów szerokości. Powstaną pobocza, oczyszczona zostanie część przyległych rowów. Trasa zyska nowe oznakowanie pionowe i poziome. Prace mają zostać ukończone przed wakacjami, a droga zostanie objęta 7-letnią gwarancją. Za prace o wartości 7,6 mln zł odpowiadać będzie firma Transpol Lider, która w przetargu złożyła najkorzystniejszą ofertę.

Jednocześnie informujemy, że w tym dniu został także poruszony przez Pana Burmistrza Jarosława Graczyńskiego temat ostatniego odcinka DW 269 na terenie Gminy Chodecz, tj. od Chodcza do granicy gminy w kierunku Przedcza, który jest w stanie fatalnym. Otrzymaliśmy deklarację od Pana Marszałka Piotra Całbeckiego oraz Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy - Pana Przemysława Dąbrowskiego, że przy współpracy z naszym samorządem, w 2024 roku zostanie przygotowana dokumentacja projektowa na przebudowę niniejszego odcinka, aby w 2025 roku móc zrealizować inwestycję.

2

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg