WzMOCnij swoje otoczenie - granty można przeznaczyć na projekty społeczne realizowane z myślą o poprawie jakości życia mieszkańców, dotyczące następujących kategorii tematycznych:
a) Aktywność fizyczna.
b) Bezpieczeństwo.
c) Edukacja.
d) Ochrona zwierząt
e) Rozwój wspólnej przestrzeni publicznej.
f) Środowisko naturalne.
g) Zdrowie.
https://granty.pl/419430/

Rodzaj wsparcia:
DOTACJA

Kto może złożyć wniosek ?
1. Gminy i powiaty.
2. Jednostki organizacyjne gminy i powiatu, w szczególności: publiczne placówki oświatowe: przedszkola, szkoły podstawowe, licea, technika, szkoły zawodowe, ośrodki pomocy społecznej, ośrodki kultury, sportu i rekreacji, biblioteki i inne.
3. Zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe, bez względu na to, czy posiadają statut organizacji pożytku publicznego, działające na rzecz gmin i powiatów, do których kierowany jest program.
Jednostki OSP mogą wziąć udział w Programie na poniższych zasadach:
1. Jednostki włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jako podmioty, które są w pierwszej kolejności dysponowane do reagowania na zdarzenia na terenie infrastruktury elektroenergetycznej najwyższych napięć – 220 i 400 kV – należącej do Organizatora, mogą wnioskować o dofinansowanie realizacji projektów wspierających działalność ratowniczo-gaśniczą, np. zakup strojów ochronnych, pomp, węży tłoczonych, łodzi ratunkowych oraz projektów społecznych.
2. Jednostki nienależące do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego mogą wnioskować o dofinansowanie realizacji wyłącznie projektów społecznych, których korzyści będą odczuwalne dla mieszkańców gmin i powiatów, np. w drodze realizacji działań tj. remonty remiz spełniających funkcje wiejskich świetlic, zakupu sprzętu medycznego ratującego życie. np. defibrylatorów, czy prowadzenie kursów z pierwszej pomocy przedmedycznej.

Termin składania wniosków:
15 lutego – 15 marca 2024