PROW 4.1.2: Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Program przewiduje dotacje na:
1. Budowę, przebudowę lub zakup zarówno zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, jak i płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych, a w przypadku młodych rolników także zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek.
2. Zakup nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych.
https://granty.pl/520175/

Rodzaj wsparcia:
DOTACJA

Kto może złożyć wniosek ?
Producenci rolni, którzy prowadzą chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich.
Wsparcie nie przysługuje właścicielom:
– ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk;
– chlewni, w których jest powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub więcej niż 750 stanowisk dla macior.

Termin składania wniosków:
20 lutego – 20 marca 2024