Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP. Głównym celem konkursu jest ukazanie wielopłaszczyznowej działalności Kół Gospodyń Wiejskich (KGW) w obszarach: społecznym, kulturalnym oraz edukacyjnym. Konkurs składa się z dwóch etapów: wojewódzkiego oraz ogólnopolskiego.

https://granty.pl/445541/

Rodzaj wsparcia:

NAGRODA HONOROWA

NAGRODA PIENIĘŻNA

Kto może złożyć wniosek ?

1. Koła Gospodyń Wiejskich (KGW), o których mowa w ustawie o kołach gospodyń wiejskich, wpisane oraz zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich (KRKGW) prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARIMR).

2. Koła działające na podstawie ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników.

3. Stowarzyszenia skupiające kobiety z terenów wiejskich, których celem statutowym działania jest w szczególności rozwój kultury ludowej, w tym kultury lokalnej i regionalnej, promocja i pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych, a także działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Uczestnikami IV edycji konkursu nie mogą być KGW będące laureatami etapu ogólnopolskiego (miejsca I – III) poprzednich edycji konkursu.

Termin składania wniosków:

31 marca 2024