Program Stypendialny Horyzonty. Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży oraz kształtowanie ich postaw obywatelskich. Program ma motywować stypendystów do:

– osiągania lepszych wyników w nauce,

– opanowania znajomości języka angielskiego na poziomie zaawansowanym,

– zaangażowania społecznego.

https://granty.pl/520228/

Rodzaj wsparcia:

STYPENDIUM

Kto może złożyć wniosek ?

Ósmoklasiści, którzy pochodzą z małych miejscowości.

Wymagania dla kandydatów/kandydatek:

1. Średni, miesięczny dochód w rodzinie nie może przekraczać 1900 zł netto na osobę.

2. Kandydaci/kandydatki muszą:

– kończyć szkołę podstawową w bieżącym roku,

– mieszkać na stałe w miejscowości do 30.000 mieszkańców,

– mieć dobre lub rokujące na przyszłość wyniki oraz osiągnięcia w nauce,

– planować naukę w jednej ze szkół średnich współpracujących z Fundacją EFC.

Termin składania wniosków:

31 marca 2024 (I faza rekrutacji)