Urząd Miasta i Gminy w Chodczu informuje, że w związku z wystąpieniem na terenie naszego województwa fali przymrozków wiosennych, które spowodowały szkody w uprawach sadowniczych, istnieje możliwość powołania przez Wojewodę komisji ds. oszacowania szkód. W związku z powyższym prosimy producentów rolnych, u których takie szkody wystąpiły o zgłoszenie tego faktu w Urzędzie Miasta i Gminy w Chodczu (pokój 17A), w terminie do 7 czerwca 2024 r.