Strona nowego Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu znajduje się na stronie 

https://bip.chodecz.pl

poprzednia wersja strony jest pod adresem :

http://www.bip23.chodecz.pl