Zarządzenie nr 46/2024 Burmistrza Chodcza z dnia 3 czerwca 2024


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie.