Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 09 października 2018r. godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz, odbędzie się posiedzenie Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Rozpatrzenie korespondencji skierowanej do Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska.
2. Sprawy bieżące.

Zapraszam do udziału w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Komisji Obywatelskiej
i Ochrony Środowiska

Ewa Kwiatkowska