Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 14 stycznia 2019r. godz. 14:00 na sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Opracowanie planu pracy na rok 2019.
2. Sprawy bieżące .

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Tomasz Łuczak