Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 12 marca 2019r. godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnej i Infrastruktury Technicznej.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Zajęcie stanowiska w sprawie pisma Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

2. Sprawy bieżące

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Komisji
Rolnej i Infrastruktury

Wiesław Feliniak