Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 28 marca 2019r. godz. 8:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Rozpatrywanie pism skierowanych do Komisji.
2. Zmiany do budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2019.
3. Sprawy bieżące.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący 
Komisji Budżetu i Finansów

Grzegorz Makowiecki