Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27 marca 2019r. godz. 14:30 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Analiza i zaopiniowanie projektu uchwał przygotowanych na sesję.
2. Analiza i zaopiniowanie sprawozdania z działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodczu
3. Sprawy bieżące.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Komisji Obywatelskiej
i Ochrony Środowiska

Ewa Kwiatkowska