Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 26 czerwca 2019r. godz. 9:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Analiza działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodczu.
2. Sprawy bieżące. 

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Tomasz Łuczak