Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 11 października 2019r. godz. 11:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rolnej i Infrastruktury Technicznej, Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Analiza pisma skierowanego do Rady Miejskiej w Chodczu od handlowców, przedsiębiorców i rolników.
2. Sprawy bieżące.

Prosimy o udział w posiedzeniu Komisji.