Urząd Miasta i Gminy w Chodczu informuje zainteresowanych rolników o możliwości składania wniosku o odbiór odpadów powstałych w związku z prowadzoną działalnością rolniczą. Wzór wniosku można pobrać ze strony bip urzędu, u sołtysa lub w pokoju nr 15. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu do dnia 29 listopada 2019 r. w godzinach pracy Urzędu.

Wniosek