Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 18 grudnia 2019r. godz. 9:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Proponowana  tematyka  posiedzenia:

1. Zmiany do budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2019.
2. Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2019-2033.
3. Analiza projektu budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2020 oraz WPF na lata 2020-2033.
4. Opiniowanie uchwał na sesję.
5. Sprawy bieżące.
6. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.      

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów

Grzegorz Makowiecki