Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 20 grudnia 2021r. Godz. 11:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Komisji Rewizyjnej.

Proponowanatematykaposiedzenia

1. Sprawy bieżące.
2. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji:

 Przewodniczący                              Przewodniczący Komisji
Komisji Rewizyjnej                                        Oświaty, Zdrowia,
Kultury i Sportu

Tomasz Łuczak                                    Jerzy Stempczyński