Obchody 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Zapraszamy do fotorelacji z obchodów rocznicy Konstytucji 3 Maja:

https://www.facebook.com/witajwchodczu/photos/pcb.2863048320658999/2863046907325807/

https://www.facebook.com/witajwchodczu/videos/pcb.2863050363992128/1692736464431853