Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.)  zwołuję XL sesję Rady Miejskiej w Chodczu na dzień 22 marca 2018 roku godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2, I piętro.

l4

 

Uprzejmie informujemy, że dnia 20.03.2018 r. w Żłobku Samorządowym w Chodczu o godzinie 17.00 odbędzie się spotkanie informacyjne dla wszystkich rodziców chętnych do udziału w projekcie pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobka w Chodczu" współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest umożliwienie powrotu na rynek pracy 32 osobom z terenu powiatu włocławskiego sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3, którzy do tej pory przebywali na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym lub byli bezrobotni, poprzez utworzenie 32 nowych miejsc opieki w Żłobku w Chodczu.

Na spotkaniu zostaną omówione m.in. zasady rekrutacji do projektu oraz ogólne zasady udziału w projekcie.

Serdecznie zapraszamy!!!

WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zakup, dostarczenie i montaż wyposażenia w Żłobku Samorządowym w Chodczu
w ramach projektu „
Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku w Chodczu

 

Wyniki zapytania ofertowego - plik do pobrania