Szpital
XVIII (1799r.) późno –barokowy
Fundator – Jakub Zygmunt Kretkowski starosta przedecki
Architekt – Karol Domstein (prawdopodobnie)

Długość skrzydła 31,3 m szerokość 6m. Od frontu – cztery okna, małe okienko w prawym szczycie pod okapem (obecnie zakryte drewnianymi drzwiczkami). Od strony cmentarza – cztery okna usytuowane przeciwległe wobec okien frontowych. Kilkakrotnie przebudowywany. Obecnie mieszkania ko­munalne.

Kościół św. Jakuba
XVIII (1799r.) późno –barokowy
Fundator – Jakub Zygmunt Kretkowski starosta przedecki
Architekt – Karol Domstein (prawdopodobnie)

Budowa jednonawowa. Nawa kościoła na rzucie prostokąta kryta jest dwuspadowym dachem. Otwór wejściowy jest prostokątny o wymiarach 1,5 x 2,3m. Wnętrze salowe, a w prezbiterium nakryte sklepieniem z lunetami, w nawie zaś stropem. Znajduje się tu neogotycki ołtarz i loża kolarska. Loża ta, nisko sklepiona od frontu, usytuowana jest nad kruchtą. Ma ona wysunięty do nawy balkon z ozdobną krytą na całej długości balustradą. W nawie po prawej stronie wejścia umieszczone jest z białego marmuru epitafium Lipskich. Epitafium zdobią wyryte na tarczach herby Wrębom i Jastrzębiec. W podziemiach po obu stronach korytarza znajdują się dwupoziomowe katakumby z częściowym zaznaczeniem pochówku Lipskich i Ciechomskich. Brak Wieży. Obecnie budynek odrestaurowany pełniący funkcję kaplicy przycmentarnej

Katakumby, szpital i kościół św. Jakuba stanowią architektoniczną całość. Wzniesiona z cegły palonej. Układ cegieł niejednakowy – przeważa rzadko spotykany w Polsce układ holenderski obok którego występuje również układ główkowy.

Cmentarz
XVIII (1799r.) późno –barokowy
Fundator – Jakub Zygmunt Kretkowski starosta przedecki
Architekt – Karol Domstein (prawdopodobnie)

Najstarszy, do dzisiaj zachowany i czynny cmentarz Kujaw Wschodnich, założony na surowym korzeniu. Dwa wejścia na cmentarz zlokalizowane od frontu. Aleją główną była Aleja wiodąca od prezbiterium kościoła ku skarpie jeziora. Spoczywa tu wiele zacnych rodów m.in. Boryssowiczów, Romanowskich.

Kościół św. Dominika
połowa XIX, neogotycki
Architekt – Franciszek de Toumell

Zbudowany na miejscu pierwszego, który strawił całkowicie ogień w roku 1844. Ze starego pozostały jedynie fundamenty i kamienie, które widnieją w murach obecnej świątyni. Zbudowany z cegły, otynkowany. Korpus trójnawowy, pięcioprzęsłowy z kwadratową wieżą od zachodu. Wnętrze nakryte sklepieniem gwiaździstym, a w kaplicach krzyżowo – żebrowym. Arkady międzynawowe zakończone ostrymi łukami wsparte na ośmiobocznych filarach.

Wiatrak koźlak
koniec XIX w.

Cały wykonany z drewna, pokrycie dachu z ręcznie robionych gontów. Posiadał cztery skrzydła. Mielono tu zboże na pytel i śrutę. Czynny do końca lat czterdziestych XX w.

Chodeczek
dwór z 1904r. murowany
park krajobrazowy projektu Celichowskiego z 1906r.

Wpisany do rejestru zabytków woj. kujawsko – pomorskiego pod numerem 232/A. Obecnie siedziba Ośrodka Hodowli Zwierząt Zarodowych.

Zameczek
część drewniana z końca XIX w., remont około 1960r.

Wpisany do rejestru zabytków woj. kujawsko – pomorskiego pod numerem 366/A.