W listopadzie 2021 roku rozpoczną się rozgrywki jednej z największych lig futsalu w regionie, a mianowicie Choceńskiej Ligi Futsalu. Organizatorem zmagań jest niezmiennie Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji. Będzie to już 12 edycja rozgrywek prowadzonych na hali sportowej w Choceniu. Liga przeznaczona jest dla amatorów oraz zawodników zrzeszonych w klubach piłkarskich, a mecze rozgrywane będą przynajmniej raz w tygodniu (w sobotę lub w niedzielę) do lutego 2022 roku.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29 października 2021r. godz. 13:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Omawianie spraw dotyczących stawek podatków.
2. Sprawy bieżące.
3. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów

Grzegorz Makowiecki

Konkursu e-learningowego pt. „Bezpiecznie na wsi mamy-upadkom zapobiegamy", dla dzieci rolników.

Wśród dzieci, które wykonają kurs e-learningowy zostaną rozlosowane hulajnogi.

Przypominamy, że termin na przesyłanie zgłoszeń udziału w losowaniu mija 31.10.2021 r.

Więcej informacji

nau1

nau

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz.1372 z późn. zm.) zwołuję XXXI sesję Rady Miejskiej w Chodczu na dzień 21 października 2021 roku godz. 12:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2, I piętro.

Proponowany porządek obrad: