Szanowni Mieszkańcy.
 
Przed nami ostatni tydzień Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.
 
Już teraz podziękowania kierujemy do wszystkich, którzy wzięli w nim udział i wypełnili swój ustawowy obowiązek. W szczególności dziękujemy osobom, które skorzystały z samospisu internetowego oraz tym, które udzieliły informacji rachmistrzom spisowym.
 
Pozostało już niewiele czasu, dlatego prosimy, aby osoby które do tej pory nie spisały się, jak najszybciej dopełniły tego obowiązku.
 
Przypominamy, że spisać można się na stronie www.spis.gov.pl, dzwoniąc na infolinię spisową pod nr 22 279 99 99, udzielając informacji rachmistrzowi spisowemu podczas wywiadu telefonicznego lub wizyty bezpośredniej.
 
Samospisu można dokonać również od poniedziałku do piatku w Urzędzie Gminy w pok. nr 17 w godz. 8:00 - 15:00.
 
Udział w spisie jest obowiązkowy!
 
Liczymy na Was, bo liczy się każdy!!!

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 5 do 16 lat z terenu Stowarzyszenia LGD (tj. gminy: Baruchowo, Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Fabianki, Izbica Kujawska, Kowal, Miasto Kowal, Lubraniec, Lubień Kujawski, Lubanie, Włocławek) do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Kartka świąteczna III”.

BIP 20210920 080022 001

Po świadczeniu rehabilitacyjnym osoba, która nadal jest niezdolna do pracy, może ubiegać się o rentę
z tytułu niezdolności do pracy. Podstawą do wydania decyzji w sprawie renty jest prawomocne orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub orzeczenie komisji lekarskiej ZUS.

DZ

Harmonogram dyżurów doradcy zawodowego w ramach projektu grantowego pn. „Aktywizacja osób dorosłych w ramach ośrodków edukacji LOWE” w tym przedsięwzięcia pn. Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Chodczu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr Osi Priorytetowej II – Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, Działania 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie przedstawia się następująco: