1. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Chodecz:
Zakład Gospodarki Komunalnej Chodecz Sp. z o.o,
Al. Zwycięstwa 19, 87-860 Chodecz tel. 054-2848036

2. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na których znajdują się domki letniskowe bądź inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe na terenie Miasta i Gminy Chodecz:
Zakład Gospodarki Komunalnej Chodecz Sp. z o.o,
Al. Zwycięstwa 19, 87-860 Chodecz tel. 054-2848036

3. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Chodecz zagospodarowuje odpady zmieszane, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych poprzez przekazywanie ich do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Machnaczu.

4. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzony jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chodczu.
PSZOK zlokalizowany jest w miejscowości Mielno, gm. Chodecz.
PSZOK czynny jest od poniedziałku do soboty w godzinach od 7:00 do 15:00.

5. Osiągnięte przez Gminę poziomy recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

a)Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła za rok:
2018 – 33,1%
2017 – 29,82 %
2016 – 31,78 %
2015 – 39,24 %
2014 – 23,6 %
2013 – 16,1 %

b) Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania za rok:
2018 – 25,37 %
2017 – 30,78 %
2016 – 11,86 %
2015 – 30,16 %
2014 – 29,30 %
2013 – 41,79 %

c) Osiągnięty poziom recyklingu , przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych za rok:
2018 – 100 %
2017 – 100 %
2016 – 100 %
2015 – 100 %
2014 – 100 %
2013 – 100 %

Wymagane poziomy zostały osiągnięte na podstawie złożonych sprawozdań.

6. Przedsiębiorstwa wpisane do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Chodecz:

Lp.

Nazwa

Adres

1.

PreZero Service Centrum Sp. z o.o.

ul. Łąkoszyńska 27, 99-300 Kutno

2.

Suez Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 31, 09-400 Płock

3.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o.

ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek

4.

Z.G.K. „Groneko” Sp. z o.o.

Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie

5.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o.

Baruchowo , 87-821

6.

PPHU „Adam-Pol” Adam Kowalski

Ul. Pszczela 3/141, 09-400 Płock

7.

Zakład Gospodarki Komunalnej Chodecz Sp. z o.o.

Al. Zwycięstw 19, 87-860 Chodecz

8.

Jarosław Szczepaniak

Zalesie 38B

9.

Usługi Komunalne Klockowski Zdzisław

Grójczyk 13, 87-851 Boniewo

 

7. Podmioty przyjmujące zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na terenie gminy.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującego się w Mielnie gm. Chodecz.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odbierany jest przez firmę:
KARAT Elektro -Recykling S.A. ul. Polna 115, 87-100 Toruń.

8.  Informacja o adresach punktów zbierania lub zakładów przetwarzania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych.

Odpady powstające w gospodarstwach rolnych tj. folie, sznurek oraz opony od właścicieli gospodarstw rolnych odbiera:
a) Kon-Wit ul. Łódzka 183, 95-054 Ksawerów, email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 227 57 77, 227 57 78
a) Stena Recycling ul. Przemysłowa 10 D, 85-758 Bydgoszcz tel. (52) 325 69 00, 724-000-404, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Odpady powstające w gospodarstwach rolnych tj. folie od właścicieli gospodarstw rolnych odbiera:
a) EKO-OPAS, Łukasz Opasik, ul. Spółdzielcza 10, 87-800 Włocławek, tel. 600-057-302, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
b) VIK Sp. z o. o, Sp. k. Radomice 49 A, 87-600 Lipno, tel. 502-207-508, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.