Harmonogram wywozu odpadów na 2024 rok - działki letniskowe

Działki

Harmonogram wywozu odpadów na I półrocze 2024 roku

Rejon 1

Rejon 2

Rejon 3

Rejon 4

Miasto 1

Miasto 2

Harmonogram wywozu odpadów na II półrocze 2023 roku.

Harmonogram

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z działek rekreacyjnych Gmina Chodecz

Harmonogram