Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie serdecznie zaprasza na szkolenie online pn. „CZYSTE POWIETRZE – jak wypełnić krok po kroku wniosek o płatność?", które odbędzie się 17 czerwca 2021 r. o godz. 10.00 na platformie Teams. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Link do szkolenia:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a35a64229aa96491487d796b00527e95e%40thread.tacv2/1623317783691?context=%7b%22Tid%22%3a%2268bf1246-ab84-402a-b321-02c359260f4a%22%2c%22Oid%22%3a%22f365986b-f26b-4fd6-9fa4-5f84637386de%22%7d

Pod linkiem znajduje się list Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandry Hadzik.

LINK

Uwaga! Ważne zmiany w programie „Czyste Powietrze" – wycofanie dotacji na kotły węglowe i podwyższenie progów dochodowych

Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze" będzie możliwy tylko do 31 grudnia 2021 r., co oznacza, że od 1 stycznia 2022 r.

nie będzie dotacji na to źródło ciepła. Ponadto od 1 lipca 2021 r. planowane jest zwiększenie obecnych progów dochodowych uprawniających

do podwyższonego poziomu dofinansowania, czyli do uzyskania do 37 tys. zł bezzwrotnej dotacji.

 

logk

Głównym działaniem Stowarzyszenia jest realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.     W tym celu LGD przeprowadza m. in. nabory wniosków na realizację różnych projektów, ogłasza konkursy na nabór wniosków o dofinansowanie, organizuje spotkania/szkolenia dla beneficjentów, udziela bezpłatnego doradztwa jak również przeprowadza wiele działań informacyjnych.

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki na lata 2014-2020 – cele ogólne i szczegółowe

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wydłużony do 6 czerwca. Można z niego skorzystać m.in.
w przypadku nagłego zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania placówek oświatowych zapewniających opiekę dziecku, lub dorosłej osobie niepełnosprawnej.

Zasady wypłaty zasiłku nie zmieniły się. Świadczenie przysługuje ubezpieczonym rodzicom zarówno na opiekę nad dziećmi do 8 lat, jak i starszymi dziećmi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. Do zasiłku uprawnieni są również rodzice lub opiekunowie pełnoletnich osób niepełnosprawnych. Z zasiłku można skorzystać także, gdy z powodu pandemii dzieckiem nie może zająć się niania zatrudniona na umowie uaktywniającej lub opiekun dzienny- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.