Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych

Zgodnie z art. 9e ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 ze zm.) podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości obowiązany jest do przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych bezpośrednio do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (tj. spełniających wymogi art. 35 ust. 6 ustawy o odpadach). Zgodnie z zasadą bliskości z art. 20 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, nakazuje się również, aby odpady komunalne zmieszane, oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, o ile są przeznaczone do składowania, a także odpady zielone były przetwarzane na terenie regionu gospodarki odpadami komunalnymi, na którym zostały wytworzone.

Zgodnie z „Planem gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z pespektywą na lata 2023-2028″ uchwalonym Uchwalą nr XXXII/545/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 29 maja 2017 r. w sprawie „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z pespektywą na lata 2023-2028″ na terenie Regionu 3 południowego znajdują się 3 instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK). Instalacja zastępcza dla regionu 3 znajduję się w Służewie.

 MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CHODCZU

 ul. Waryńskiego 16, tel. ( 054 ) 284 81 18 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 KLAUZULA INFORMACYJNA ...

Komisja ds. szacowania strat w uprawach rolnych spowodowanych suszą w 2018 r. w gminie Chodecz zaprasza osoby,  które złożyły wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych, do podpisywania protokołów strat.

Termin podpisywania protokołów:
- 11-09-2018 r. (wtorek) w godz. 11:00 – 15:30
- 12-09-2018 r. (środa) w godz. 8:00 – 19:00
- 13-09-2018 r. (czwartek) w godz. 8:00 – 15:30
w sali konferencyjnej Urzędu (I piętro)

Żłobek w Chodczu

 

Żłobek Samorządowy w Chodczu
ul. Waryńskiego 16,
tel 781 501 509

www: http://zlobek.chodecz.pl