Informacje o złożonych wnioskach

Zgodnie z §2 ust. 2 pkt 5 aneksu do porozumienia w sprawie realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, Miasto i Gmina Chodecz informuje o statystykach dotyczących realizacji Programu Czyste Powietrze na swoim terenie (stan na dzień 30.09.2022 r.):

liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie - 147 szt.

liczba zrealizowanych przedsięwzięć - 82 szt.

sumaryczna kwota wypłaconych dotacji - 1 076 562 zł