Pragniemy poinformować, że na stronie internetowej Czyste Powietrze pojawiły się pytania i odpowiedzi dot. zmian Programu obowiązujących od 03.01.2023 r.

https://czystepowietrze.gov.pl/akademia-czystego-powietrza-2023-webinarium-1/

Zachęcam do zapoznania się z zamieszczonymi informacjami.

Kolejne pytania i odpowiedzi będą tam zamieszczane sukcesywnie, dlatego zachęcam do zaglądania na strony Programu Czyste Powietrze.

PREZENTACJA WS. ZMIAN W RAMACH PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE -> plik do pobrania

Zgodnie z §2 ust. 2 pkt 5 aneksu do porozumienia w sprawie realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze udostępniamy poniższe dane za IV kwartał 2022 r.:

Nazwa Gminy

liczba złożonych wniosków o dofinansowanie [szt.]

liczba zawartych umów

[szt.]

liczba zrealizowanych przedsięwzięć [szt.]

kwota wypłaconych dotacji

[zł]

Chodecz (gmina miejsko-wiejska)

157

143

96

           1 419 512,77

Od 3 stycznia 2023 r. rusza nowa wersja programu „Czyste Powietrze”!

Uprzejmie informujemy, że uruchomienie nowej, zmienionej wersji Programu „Czyste Powietrze” nastąpi w dniu 3 stycznia 2023 r. Od tego dnia zaczną obowiązywać nowe warunki programu.

Wychodząc naprzeciw potrzebom Beneficjentów, zmiany obejmują m.in. podwyższenie progów dochodowych, zwiększenie wysokości dotacji oraz możliwość złożenia kolejnego wniosku o dofinansowanie dla tych, którzy już wcześniej skorzystali z Programu. Jednocześnie i przede wszystkim promowana jest kompleksowa termomodernizacja, która służy bezpieczeństwu cieplnemu gospodarstw naszych beneficjentów. Efektywne energetycznie domy to mniejsze koszty ogrzewania budynku, ale i poprawa jakości powietrza.

Nowy Program, na podstawie którego nabór rozpocznie się od 03 stycznia 2023 r. udostępniony jest na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/#do-pobrania

Jednocześnie informujemy, że dokumentacja wdrożeniowa dostępna jest na stronach WF Toruń:  https://portal.wfosigw.torun.pl/

Ogłoszenie o zmianie programu