m

w1

w2

Informacja o uzyskanych poziomach

Miasto i Gmina Chodecz w roku 2019 uzyskało następujące poziomy:

- Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła- 60,12 %

- Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do ich składowania- 32,82 %

- Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych- 100%

h2

c0b81ab01da4bd655ccb736e9feb79fc 0

c0b81ab01da4bd655ccb736e9feb79fc 1

c0b81ab01da4bd655ccb736e9feb79fc 2

Deklaracja PDF

Deklaracja Word

Nowy rachunek do wpłat za odpady komunalne: 14 1090 1519 0000 0001 4459 5662