Od dnia 03 października w sali konferencyjnej UMiG w Chodczu, ul. Kaliska 2 w godz. od 8 do 15 będą wydawane protokoły strat spowodowanych klęską suszy w 2019 r. Protokół odbiera wnioskodawca osobiście za okazaniem dowodu osobistego bądź inna osoba posiadająca stosowne upoważnienie.