Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 06 luty 2020r. godz. 14:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowana tematyka posiedzenia.

1. Analiza zgodności wydatków funduszy sołeckich zgodnie z projektami.

2. Sprawy bieżące.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

 

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Tomasz Łuczak