Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 06 marca 2020r. godz. 9:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Omówienie instytucji Skargi oraz Wniosku jako przedmiotu działania Komisji.
2. Rozpatrzenie wniosków i petycji skierowanych do Komisji.
3. Sprawy bieżące.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji

Roman Łuczak