Harmonogram  wywozu odpadów z terenów wiejskich w III kwartale  2019 r.

 

Rejon nr 1

Kromszewice, Psary, Trzeszczon, Przysypka, Piotrowo, Micielno, Wola Adamowa, Niwki

Miesiąc : 2019

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

Rodzaj odpadów

      Dzień  miesiąca

Odpady komunalne : suche , zmieszane i mokre (BIO)

1

2

2

Popioły

 

-

-

Tworzywa sztuczne , szkło, papier

-

2

-

 

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH  (PSZOK)

Urząd Miasta i Gminy w Chodczu informuje, że na terenie Miasta i Gminy Chodecz funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Kmunalnych (PSZOK) znajdujący się w Mielnie gm. Chodecz, który czynny jest od poniedziałku do soboty w godzinach  7:00-15:00.

W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunlanych (PSZOK) przyjmowane są :

- meble oraz inne odpady wielkogabarytowe,

- odpady budowlane i rozbiórkowe,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- zużyte baterie i akumulatory,

- przeterminowane leki,

- chemikalia oraz zużyte opony.

Harmonogram  wywozu odpadów z terenu Chodcza w III kwartale 2019r.

Rejon nr 1

Ulice: Kujawska, Kościelna, Apteczna, Złota, Leśna, Kaliska, Nowa, Boczna, Kręta, Sportowa, Cicha, Miła, Zielna, Sadowa, Wojska Polskiego, Leona Bigosińskiego, Stelli Pasławskiej, Emmy Keller

Miesiąc : 2019r.

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

Rodzaj odpadów

      Dzień  miesiąca

Odpady komunalne : suche , zmieszane i mokre (BIO)

2     16

6     20

3     17

Tworzywa sztuczne , szkło, papier, popioły

2     16

6     20

3     17

      

BIP 20200406 134559 001

BIP 20200406 134642 001

BIP 20200406 134642 002