logo unia europejska i fundusze europejskie

REKRUTACJA NA ZAJĘCIA Z WIZAŻU I AUTOPREZENTACJI!!!

Informujemy, że trwa rekrutacja na zajęcia z wizażu i autoprezentacji w ramach projektu grantowego pn. „Aktywizacja osób dorosłych w ramach ośrodków edukacji LOWE”  w tym przedsięwzięcia pn. Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Chodczu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr Osi Priorytetowej II – Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, Działania 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie.

 

Nabór trwa do 30 września br.!!!!

Liczba miejsc na kurs – 30 (zajęcia będą prowadzone w 2 grupach po 15 osób)

Czas trwania kursu – 40 h szkolenia

 

Kurs wizażu i autoprezentacji to odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców Gminy w zakresie organizowania szkoleń/kursów rozwijających społeczność, a także sposób na podniesienie swoich umiejętności, które mogą być później wykorzystane do pracy zarobkowej (np. utworzenie własnego gabinetu kosmetycznego). Właściwy wizaż i sposób autoprezentacji ma szczególne znaczenie w poszukiwaniu pracy – człowiek zadbany i pewny siebie jest bardziej wiarygodny dla potencjalnego pracodawcy. Kurs ten poprawi zatem samopoczucie i poczucie własnej wartości uczestników w społeczeństwie. Czas spędzony na zajęciach będzie ciekawą alternatywą do spędzania czasu wolnego (zwłaszcza w przypadku osób ze wsi) a niekiedy ucieczką od problemów dnia codziennego.

Harmonogram zajęć:

1)7 i 8 październik – od godziny 9.00 do 13.00

2)12 i 13 październik – od godziny 9.00 do 13.00

3)19 i 20 październik – od godziny 9.00 do 13.00

4)3 i 4 listopad – od godziny 9.00 do 13.00

5)18 i 19 listopad – od godziny 9.00 do 13.00

Wszystkich zainteresowanych szkoleniem, zapraszamy do złożenia dokumentów rekrutacyjnych zgodnie z Regulaminem rekrutacji.

Regulamin rekrutacji oraz dokumentacja rekrutacyjna dostępna poniżej: