0712

Miasto i Gmina Chodecz podpisała umowę o dofinansowanie

Uprzejmie informujemy, że Miasto i Gmina Chodecz podpisała umowę o dofinansowanie operacji pn.: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej nad jeziorem Chodeckim” w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”/ poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji jest poprawa dostępności ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej na terenie Miasta i Gminy Chodecz nad Jeziorem Chodeckim poprzez budowę domku gospodarczo-sanitarnego z przeznaczeniem dla ratowników, na punkt medyczny i wypożyczalnię leżaków nad Jeziorem Chodeckim.

Wartość zadania zgodnie z umową o dofinansowanie – 52 464,60 zł , z czego dofinansowanie wynosi 33 383,00 zł.

Planowany termin zakończenia inwestycji – grudzień 2021 r.